reklama

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony frankomaniak.pl

SOPEXA S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16b przestrzega zasad prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych, w tym danych osobowych, zbieranych na potrzeby przeprowadzenia konkursów za pośrednictwem internetowej aplikacji konkursowej, dostępnej pod adresem URL: www.frankomaniak.pl

Dane o użytkownikach uzyskiwane były z chwilą zgłoszeń i innych aktywności w ramach realizowanych na stronie www.frankomaniak.pl konkursów. Wszystkie dane gromadzone są za zgodą internautów. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jako warunek udziału w konkursach.

Gromadzenie danych osobowych i ich wykorzystanie
Gromadzenie danych, w tym danych osobowych, użytkowników strony www.frankomaniak.pl odbywa się wyłącznie w celu organizacji konkursów realizowanych na stronie, w szczególności przyznawania wyboru laureatów konkursów (zgodnie z odrębnym regulaminem), rozpatrzenia reklamacji.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Sopexa otrzymuje dostęp do informacji zgromadzonych w plikach cookies zbieranych przez stronę frankomaniak.pl w sposób automatyczny. Pliki cookies pomagają zidentyfikować użytkownika oraz doskonalić funkcjonowanie aplikacji konkursowej. Cookies są używane także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z aplikacji przez użytkownika.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera lub w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika podczas odwiedzin portalu Facebook.com. Funkcję zapisywania plików cookies użytkownik może wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej, choć w takim przypadku niektóre funkcje aplikacji konkursowej mogą nie działać prawidłowo.

Bezpieczeństwo Danych
Dostęp do danych użytkowników aplikacji mają jedynie uprawnione osoby obsługujące konkursy. Osoby uprawnione do dostępu do danych zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

Zabronione jest celowe opracowywanie, generowanie, uruchamianie lub próby wprowadzania kodów komputerowych, które:

- służą do omijania lub przełamywania zabezpieczeń i praw dostępu,

- mają zdolność uszkadzania plików systemowych, dostępnego oprogramowania lub plików innych użytkowników,

- powodowałyby zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych

Jakiekolwiek wykorzystanie systemów informatycznych do działań niezgodnych z prawem lub takich, które mogą zostać uznane za łamiące prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jest stanowczo zabronione.

Wszystkie dane zgromadzone w naszych zbiorach podlegają szczególnej ochronie oraz zabezpieczeniu przed nieupoważnionym dostępem. Informacje będące w naszym posiadaniu przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Należy jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec. Oczekujemy również Państwa pomocy. Pamiętaj, aby przechowywać swoje hasło i login do portalu Facebook.com w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać informacji osobom trzecim.

Uprawnienia użytkowników
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, każdy użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili użytkownik może złożyć oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych, co będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w konkursie. Oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych może być przesłane pocztą elektroniczna na adres sopexapolska@sopexa.com, a w treści wiadomości należy wskazać dane użytkownika takie jak Facebook ID, imię i nazwisko. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia dane zostaną zanonimizowane w taki sposób aby uniemożliwić ich dalsze przetwarzanie w przyszłości.

Użytkownik ma również prawo do żądać informacji dotyczących przysługujących mu praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, stosownie do treści artykułu 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uwagi
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji konkursowej prosimy kierować na adres:

SOPEXA S.A. Oddział w Polsce, Ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa z dopiskiem "POLITYKA PRYWATNOŚCI" lub e-mail: sopexapolska@sopexa.com