reklama

SOPEXA S.A. Oddział w Polsce

Ul. Żwirki i Wigury 16b
02-092 Warszawa
tel: +48 22 395 38 70 , 
fax: +48 22 395 38 79

NIP 525-22-37-891, 
REGON 017506278,
KRS 0000098427

internet: www.sopexa.com
email: sopexapolska@sopexa.com

Sad Rej. dla M. st. Warszawy, XII Wydz. Gosp. Kraj. Rejestru Sądowego