reklama

Święta Anna Samotrzeć

Święta Anna Samotrzeć (dzieło Leonarda da Vinci) znowu w Luwrze - po sześciu latach prac badawczych nad obrazem i 15-miesięcznej restauracji, ostatnie, niedokończone arcydzieło mistrza wciąż skrywa wiele tajemnic. Okres powstawania "Św. Anny", którą mistrz da Vinci zaczął malować we Florencji w roku 1503, a zakończył w 1519 r., przypada na okres dojrzałości Leonarda. Powstały w tym czasie jego największe dzieła: "Jan Chrzciciel", "Mona Lisa" i "Św. Anna".