reklama

Luwr / Louvre


LUWR (Louvre) dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. Jedno z największych muzeów na świecie. Muzeum znajduje się w Pałacu Luwru (Palais du Louvre) zbudowanym w XIIw przez króla Filipa II Augusta.

Muzeum zostało otwarte 10 sierpnia 1793 r. Ekspozycja liczyła 537 obrazów. Olbrzymią część zbiorów stanowiły konfiskaty dóbr kościelnych i królewskich. Kampania napoleońska wpłynęła na duży wzrost kolekcji, przy czym większość stanowiły łupy ze zbiorów na terenach podbitych przez Napoleona I Bonaparte, po porażce wojsk dyktatora pod Waterloo dzieła zwrócono prawowitym właścicielom. Za czasów panowania Ludwika XVIII i Karola X oraz Drugiego Cesarstwa nastąpił wzrost kolekcji, która przekroczyła 20 tysięcy dzieł. Kolejny wzrost kolekcji to owoc licznych nabytków muzeum i darów prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuki