reklama

Herb Paryża - statek, który nie tonie

W herbie znajdują się także lilie francuskie (fleur-de-lys) – figura heraldyczna, łączona zwykle z monarchią francuską. Sam okręt był symbolem możnej korporacji kupieckiej związanej z handlem rzecznym, której przedstawiciele zajmowali najważniejsze miejsca we władzach miejskich w średniowieczu.  Jednak, choć symbol jest stary, aż do czasów Rewolucji Francuskiej, był jedną z wielu dewiz Paryża. Oficjalnym herbem stał się dopiero w XIX wieku, na skutek dekretu barona Haussmanna, prefekta departamentu Sekwany – tego samego, który uczynił ze stolicy Francji nowoczesną metropolię.