reklama

Alfabet wynalazł… Francuz!


Mowa, rzecz jasna, o alfabecie Braille’a, dzięki któremu wszyscy niewidomi na świecie mają dziś możliwość edukacji i aktywnego życia.

Twórcą alfabetu, w którym każda litera jest kombinacją sześciu punktów, był Louis Braille, urodzony w 1809 roku w Couprvaray. Gdy miał trzy lata, sam utracił wzrok. Swoje abecadło stworzył w 1826 roku – najpierw wyłącznie na użytek kilku kolegów. Później, jako nauczyciel w paryskim Instytucie Ociemniałych, udoskonalił swój alfabet, opracował też znaki przestankowe i liczby. Narzędzie było gotowe, by oddać je w ręce potrzebujących, Niestety. Mimo petycji i błagań kierowanych do wszystkich możliwych urzędów, nikt nie zainteresował się wymyślonym przez Braille’a alabetem. On sam zmarł w 1852 roku, nie doczekawszy się upowszechnienia swojego wynalazku. Dopiero dwa lata po śmierci twórcy, zaczęto używać jego abecadła we francuskich szkołach dla niewidomych. W Polsce alfabetu Braille’a zaczęto uczyć w 1890 roku, w warszawskim Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych.