reklama

Konferencja z tłumaczeniem symultanicznym Civic City Ruedi & Vera Baur
2019-11-28

Ruedi Baur jest światowej sławy projektantem informacji wizualnej, wykładowcą akademickim oraz autorem licznych publikacji. Wśród wybitnych realizacji wymienić można: system orientacji przestrzennej Centrum Pompidou w Paryżu, lotnisko Köln Bonn, czy Cité Internationale Universitaire de Paris. Vera Baur zajmuje się teorią dizajnu oraz socjologią, zagadnieniami z zakresu dizajnu społecznego, nauk politycznych, antropologii, etnologii. Od 2014 roku jest partnerem w biurze Ruedi Baur Intégral.

Podczas wykładu Ruedi & Vera Baur opowiedzą o projekcie Places in Relation, którego są pomysłodawcami. Dzięki powstałemu w 2011 r. instytutowi Civic City zaproszono do udziału w badaniu wykładowców oraz studentów reprezentujący uczelnie z 12 różnych krajów m.in. Nowego Jorku, Antananarywy, Kairu, Paryża, Genewy, Zurychu, Bogoty, Warszawy, Barcelony. Zadaniem uczestników projektu było zbadanie wybranych zagadnień dotyczących przestrzeni publicznej z uwzględnieniem lokalnych problemów społecznych oraz kulturowych. W drugiej części wykładu zostanie przedstawiony najnowszy projekt, będący w trakcie realizacji Inscriptions in Relation, poświęcony roli oraz znaczeniu pisma w przestrzeni miejskiej.

http://civic-city.org

http://futuretext.org

Konferencja z tłumaczeniem symultanicznym
Civic City Ruedi & Vera Baur

Places en Relation/ Inscriptions en Relation

Muzeum Warszawy, Kino Syrena

7.12, godz. 16.00