newsletter
reklama

Sopexa Polska

Al. Krakowska 271,
02-133 Warszawa,
tel: +48 22 395 38 70 , 
fax: +48 22 395 38 79


NIP 525-22-37-891, 
REGON 017506278,
KRS 0000098427,

internet: www.sopexa.com
email: sopexapolska@sopexa.com

Sad Rej. dla M.st. Warszawy, XII Wydz. Gosp. Kraj. Rejestru Sadowego